Thiết bị nhà máy

Thiết bị nhà máy

Đảm bảo an toàn và chất lượng

Nhà máy & Thiết bị của HLJH
Nhà máy & Thiết bị của HLJH

HLJH chuyên hoạt động cho kim loại dầu công nghiệp, xử lý chất thải công nghiệp và giám sát dầu cắt IOT.


Chúng tôi có nhà máy rộng rãi, thiết bị chuyên nghiệp và có phòng thí nghiệm riêng để chúng tôi nghiên cứu và sản xuất dầu trong đó. Chúng tôi có thể giúp kiểm tra và phân tích các thành phần dầu; với kinh nghiệm vững chắc để giải quyết vấn đề.

Nhà máy

Trang thiết bị

Phòng thí nghiệm

Thông cáo báo chí