โรงงานและอุปกรณ์

โรงงานและอุปกรณ์

ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพ

โรงงานและอุปกรณ์ของ HLJH
โรงงานและอุปกรณ์ของ HLJH

HLJH ดำเนินงานเฉพาะสำหรับโลหะน้ำมันอุตสาหกรรมการบำบัดของเสียอุตสาหกรรมและการตรวจสอบการตัดน้ำมัน IOT เรามีโรงงานกว้างอุปกรณ์มืออาชีพและมีห้องปฏิบัติการของตัวเองที่เราวิจัยและสร้างน้ำมันในนั้น เราสามารถช่วยในการทดสอบและวิเคราะห์ส่วนประกอบของน้ำมัน ด้วยประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในการแก้ปัญหา

โรงงาน

อุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์