Hợp tác với các công ty

Hợp tác với các công ty

Hợp tác với các nhà sản xuất

HLJH có chất lượng ổn định, dịch vụ hiệu quả và giao hàng nhanh chóng.
HLJH có chất lượng ổn định, dịch vụ hiệu quả và giao hàng nhanh chóng.

Cho đến nay, HLJH đã được hợp tác với một số lượng lớn các công ty và chúng tôi có chất lượng ổn định, hiệu quả của dịch vụ và giao hàng nhanh chóng.


HLJH, Hợp tác với các công ty

• Giant Manufacturing Co. Ltd., nhà sản xuất xe đạp Giant.

• Evergreen Marine CORP., Thương mại & vận tải thế giới.

• Fair Friend Group, nhà sản xuất máy công cụ & máy công cụ CNC.

• HIWIN TECHNOLOGIES CORP, nhà sản xuất máy móc.

• Royal Precision Tool CORP., Nhà sản xuất máy móc.

• Sixxon Precision Machinery CO., LTD, nhà sản xuất xe máy, lĩnh vực y tế.

• KAO FONG MACHINERY CO., LTD, nhà sản xuất gia công kim loại & nhà sản xuất máy CNC.

• LEADWELL., CORP., Nhà sản xuất CNC.

Hợp tác với các công ty

HLJH đã được hợp tác với một số lượng lớn các công ty.

Thông cáo báo chí