HLJH đã được trao "Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc 2018"

HLJH đã được trao "Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc 2018"

2018/01/25 HLJH

Đối với doanh nghiệp, thương hiệu với tư cách là tên riêng, chúng tôi thông qua hình ảnh thương hiệu và lời nói nâng tầm giá trị thương hiệu.

HLJH không ngừng phát triển và đổi mới để được trao giải "Thương hiệu xuất sắc 2018".

Giải thưởng HLJH

Thông cáo báo chí