HLJH รับรางวัล "รางวัลความเป็นเลิศด้านเครื่องหมายการค้าปี 2018"

HLJH รับรางวัล "รางวัลความเป็นเลิศด้านเครื่องหมายการค้าปี 2018"

2018/01/25 HLJH

สำหรับธุรกิจเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อส่วนบุคคลเราใช้ภาพลักษณ์ของแบรนด์และคำที่เพิ่มมูลค่าของแบรนด์
HLJH พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอจากนั้นได้รับรางวัล "Trademark Excellence Award 2018"

HLJH Awarded

ข่าวประชาสัมพันธ์