HLJH ได้รับรางวัล "เครื่องหมายการค้ายอดเยี่ยมประจำปี 2561"

HLJH ได้รับรางวัล "เครื่องหมายการค้ายอดเยี่ยมประจำปี 2561"

2018/01/25 HLJH

สำหรับธุรกิจเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อส่วนบุคคลเราใช้ภาพลักษณ์ของแบรนด์และคำที่เพิ่มมูลค่าของแบรนด์
HLJH พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอจากนั้นได้รับรางวัล "Trademark Excellence Award 2018"

HLJH ได้รับรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์