ผู้ได้รับรางวัลเครื่องหมายการค้า

ผู้ได้รับรางวัลเครื่องหมายการค้า

2018/01/25 HLJH

สำหรับธุรกิจเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อส่วนตัวเราใช้ภาพลักษณ์และคำพูดที่เพิ่มมูลค่าของแบรนด์

HLJH พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจากนั้นได้รับรางวัล "Trademark Excellence Award 2018"

ได้รับรางวัล HLJH

ข่าวประชาสัมพันธ์