การบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสีย

ของเสียจากการตัดน้ำมันนั้นมีส่วนผสมทางเคมีมากมายหากมีการปล่อยแบบสุ่มไม่เพียง แต่เป็นการละเมิดกฎหมาย แต่ยังก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

มันจำเป็นต้องจัดการโดยอุตสาหกรรมที่มีใบรับรองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

HLJH ตั้งโรงงานบำบัดระดับ B ที่สามารถช่วยจัดการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม จัดหาเครื่องบำบัดน้ำเสียที่แปลงขยะเป็นน้ำ

ตามพื้นที่ต่าง ๆ มีกฎแตกต่างกันที่สามารถอ้างถึงผู้บริหาร EPA ของกฎระเบียบ
https://oaout.epa.gov.tw/law/LawCategoryMain.aspx?CategoryID=11

ข่าวประชาสัมพันธ์