Dầu cắt】 Các loại dầu cắt

Dầu cắt】 Các loại dầu cắt

Dầu cắt có độ chính xác cao: Có tác dụng bôi trơn và chống gỉ tuyệt vời; nhiệt độ xử lý cao hơn dễ tạo ra sương mù của dầu sau đó làm cho môi trường làm việc bẩn.

Chất lỏng cắt tan trong nước: Có tác dụng làm mát tuyệt vời mà hiền lâu dài thấp hơn chi phí.

Mặt khác, việc cắt các loại chất lỏng khác nhau trên mỗi sản phẩm dầu có thành phần hóa học khác nhau, nếu trộn chúng sẽ gây ra các thay đổi hóa học khác một cách dễ dàng. Chúng ta cần hiểu rằng điều kiện đưa ra gợi ý tốt nhất hoặc có thể tham khảo ứng dụng cắt dầu của chúng tôi.

Thông cáo báo chí