[Dầu cắt] Cách chọn

[Dầu cắt] Cách chọn

Hỏi hoặc kiểm tra xem dầu có chứng nhận RoHs và TRGS không.

Nếu độ nhớt của chất bôi trơn quá cao, nó có thể không chảy đầy đủ đến nơi cần thiết; nếu độ nhớt của chất bôi trơn quá thấp, chất lỏng có thể không đủ tách và bảo vệ các bộ phận theo dự định là cách tốt nhất để chọn và duy trì độ nhớt của chất bôi trơn thích hợp trong hệ thống.

Thực hiện hai bước sau:
1. Tham khảo ý kiến ​​các chuyên gia bôi trơn để chọn sản phẩm phù hợp cho thành phần, ứng dụng và điều kiện hoạt động cụ thể của bạn.
2. Sử dụng máy để phân tích độ nhớt của dầu bôi trơn, chẳng hạn như thử nghiệm hao mòn Four Ball.

Thông cáo báo chí